1,00 € l'unité Vidéo - Yoshiyuki HIRANO - 16 juillet 2010
Yoshiyuki HIRANO
Exercices de placement, Hiki-dashi, Morote-seoi-nage
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Eiji KIKUCHI - 16 juillet 2010
Eiji KIKUCHI
Ashi-barai, Hiza-guruma, O-soto-gari/otoshi
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Nobuhisa HAGIWARA - 15 juillet 2010
Nobuhisa HAGIWARA
Ashi-barai, Étude des feintes, Kumikata inversés, O-uchi-gari, Redoublement d'appuis, Uchi-komi, Uchimata
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Hiroshi KATANISHI - 15 juillet 2010
Hiroshi KATANISHI
Action/réaction, Étude des feintes, Étude sur le rythme, O-uchi-gari, O-soto-gari/otoshi, Procédés d'entraînement, Sasae-tsuri-komi-ashi, Tandoku-renshu, Uchimata
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Nuno DELGADO - 14 juillet 2010
Nuno DELGADO
Contrôles, Exercices de mobilité, Juji-gatame, Retournements, Uke à plat ventre
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Frédéric DAMBACH - 13 juillet 2010
Frédéric DAMBACH
Contrôle des attaques, Shizen-Taï
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Parick ROUX - 13 juillet 2010
Patrick ROUX
Exercices de mobilité, Liaison debout/sol, Okuri-eri-jime, Retournements, Uke en position quadrupédique
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Jane BRIDGE - 12 juillet 2010
Jane BRIDGE
Exercices de mobilité
Action/réaction, Ko-uchi-gari, Kumikata inversés, Tandoku-renshu, Travail en cercle
2010
Montpellier
Ajouter au panier
1,00 € l'unité Vidéo - Hiroshi KATANISHI - 12 juillet 2010
Hiroshi KATANISHI
Contrôles, Exercices de mobilité, Retournements
2010
Montpellier
Ajouter au panier